Menu

Oferta

Metoda standardowa

Metoda standardowa

Metoda standardowa w Centrum Języków Obcych Impuls w Olkuszu to zajęcia,  które doskonale sprawdzają się w rozwijaniu językowego warsztatu. Metoda ta równomiernie kształtuje wszystkie kompetencje językowe; poprzez systematyczną pracę z różnymi materiałami dydaktycznymi, pozwala na osiągnięcie biegłości w mówieniu, czytaniu, słuchaniu i pisaniu. Ze względu na mocny akcent położony na komunikację ale i  gramatyczne aspekty języka obcego, kursanci zyskują pewność siebie w kwestii poprawności wypowiedzi pisemnych i ustnych, a dzięki temu są doskonale przygotowani de różnego typu egzaminów językowych.

Każdy z naszych słuchaczy oprócz zajęć kursowych może korzystać z pakietu bezpłatnych zajęć: lekcji konwersacyjnych z Native Spekear'ami, platformy e-learningowej - co dodatkowo przyspiesza proces nauczania.

Natomiast słuchacze, którzy napotkają jakiś problem językowy mogą udać się na Językowe SOS, a wtedy to już jest nasz problem, żeby nie było problemu!