Menu

O nas

Granice mojego języka oznaczają granice mojego świata

Ludwik Wittgenstein

Słowa Ludwika Wittgensteina stały się zaskakująco aktualne prawie 100 lat od ich zapisania. Choć austriacki filozof myślał o teoretycznych aspektach komunikacji, tym niemniej dzisiaj odczytujemy jego słowo wyjątkowo praktycznie.
We współczesnym świecie znajomość kilku języków staje się normą. Posługiwanie się drugim (trzecim i czwartym...) językiem daje ogromne możliwości; nie tylko na rynku pracy, ale również w życiu społecznym – zarówno w sferze osobistej, jak i kulturowej. „Impuls” od 20 lat spełnia rosnące wymagania słuchaczy chcących poszerzyć „granice” swojego świata.

Najznamienitsi lingwiści na świecie podkreślają, iż najtrudniejszą kwestią pozostaje nauczenie się pierwszego obcego języka, nauka kolejnego jest procesem dużo prostszym i poniekąd automatycznym. Już z początkiem działalności naszego Centrum wiąże się bogata oferta dydaktyczna – od otwarcia proponowaliśmy Państwu kursy języków: angielskiego, niemieckiego, francuskiego i włoskiego. Świadomi nadchodzących zmian sukcesywnie wzbogacaliśmy swoje „językowe menu” o kolejne „pozycje”.

Od 1996 roku Centrum Języków Obcych Impuls odkrywa przed swoimi słuchaczami obszary innych języków i kultur, sprawiając, że stają się one coraz mniej obce. Od początku działalności stawiamy na metody naturalne – przynoszące szybkie i zaskakujące efekty. Głównym założeniem „Impulsu” jest stworzenie środowiska obcojęzycznego, w którym kursant, dzięki przyjaznej atmosferze, potrafi odnaleźć swój naturalny, lingiwstyczny talent. Imitowanie sytuacji komunikacyjnych, pozwala na szybkie przełamanie bariery językowej. „Impuls” nie jest typową szkołą językową, której jedyną misją staje się przygotowanie słuchacza do zaliczania kolejnych egzaminów.

Staramy się przybliżać Państwu żywą mowę innych krajów i kontynentów. Jesteśmy wrażliwi na językowe trendy, zmiany zachodzące wewnątrz najpopularniejszych języków świata - akcentujemy językową aktualność! Nasze Centrum tworzą ludzie pełni pasji i zaangażowania, wykorzystujący na kursach swoje bogate doświadczenie metodyczne i dydaktyczne.

Dokładamy wielkich starań, by chwile spędzone w naszym Centrum stały się czasem owocnej nauki, ale również czasem wytchnienia od codziennych szkolnych i zawodowych obowiązków. Ciepła atmosfera przenika wszystkie nasze lekcje, kursy i imprezy.

Przez kilkanaście lat nieustannie rozwijamy naszą markę. „Impuls” może pochwalić się sporymi osiągnięciami, do najważniejszych zaliczamy przyznanie nam miana autoryzowanego centrum egzaminacyjnego ETS (jedynego na terenie powiatu olkuskiego) oraz uzyskanie licencji Helen Doron Early English. Dzisiaj metoda Helen Doron rozpoznawalna jest na całym świecie. Jest nam niezmiennie miło, że możemy wnosić swój wkład w rozwój tak prestiżowej i solidnej marki.  

NASI LEKTORZY